ข่าว อสป.

สะพานปลากรุงเทพทำบุญแฟลตพนักงาน ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา [...]

By |2019-01-09T16:10:04+00:00มกราคม 9th, 2562|ข่าว อสป.|0 Comments

ผออ.เห็นชอบให้สะพานปลากรุงเทพเร่งดำเนินการปรับปรุงห้องอาหารริมน้ำสะพานปลากรุงเทพเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เห็นชอบให้สำนักงานสะพานปลากรุงเทพเร่งดำเนินการปรับปรุงห้องอาหารริมน้ำสะพานปลากรุงเทพ  ให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานสุขอนามัย และเพื่อสามารถรองรับผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการภายในสะพานปลากรุงเทพมีที่รับประทานอาหารที่สะอาด สวยงาม โดยจะพร้อมเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562