ผออ.เห็นชอบให้สะพานปลากรุงเทพเร่งดำเนินการปรับปรุงห้องอาหารริมน้ำสะพานปลากรุงเทพเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ

///ผออ.เห็นชอบให้สะพานปลากรุงเทพเร่งดำเนินการปรับปรุงห้องอาหารริมน้ำสะพานปลากรุงเทพเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ

ผออ.เห็นชอบให้สะพานปลากรุงเทพเร่งดำเนินการปรับปรุงห้องอาหารริมน้ำสะพานปลากรุงเทพเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เห็นชอบให้สำนักงานสะพานปลากรุงเทพเร่งดำเนินการปรับปรุงห้องอาหารริมน้ำสะพานปลากรุงเทพ  ให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานสุขอนามัย และเพื่อสามารถรองรับผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการภายในสะพานปลากรุงเทพมีที่รับประทานอาหารที่สะอาด สวยงาม โดยจะพร้อมเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

By |2019-01-09T15:29:40+00:00มกราคม 8th, 2562|การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป.|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment