ข่าวกิจกรรม

/ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม2019-01-30T12:54:17+00:00

สะพานปลากรุงเทพทำบุญแฟลตพนักงาน ประจำปี 2562

เมื่อวันเสาร์ที่ 5 มกราคม 2562 เวลา 11.00 น. ผศ.มานพ  กาญจนบุรางกูร  ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา นายอมรศักดิ์  พันธุรักษ์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านพัฒนากิจการประมง และนายศุภชัย ดาวัลย์ รองผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา ด้านสะพานปลาและท่าเทียบเรือประมง พร้อมด้วยพนักงาน อสป.ที่อาศัยอยู่แฟลตสะพานปลากรุงเทพ เข้าร่วมทำบุญแฟลตสะพานปลากรุงเทพ โดยถวายเพลพระสงฆ์ จำนวน  9 รูป ณ บริเวณลานจอดรถหน้าแฟลต 2 และร่วมรับประทานอาหารหลังจากเสร็จสิ้นพิธี    

By |มกราคม 9th, 2562|Categories: ข่าว อสป.|0 Comments

ผออ.เห็นชอบให้สะพานปลากรุงเทพเร่งดำเนินการปรับปรุงห้องอาหารริมน้ำสะพานปลากรุงเทพเพื่อรองรับผู้ใช้บริการ

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เห็นชอบให้สำนักงานสะพานปลากรุงเทพเร่งดำเนินการปรับปรุงห้องอาหารริมน้ำสะพานปลากรุงเทพ  ให้ถูกสุขลักษณะได้มาตรฐานสุขอนามัย และเพื่อสามารถรองรับผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการภายในสะพานปลากรุงเทพมีที่รับประทานอาหารที่สะอาด สวยงาม โดยจะพร้อมเปิดให้บริการในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

By |มกราคม 8th, 2562|Categories: การประชาสัมพันธ์, ข่าว อสป.|0 Comments