ที่อยู่หน่วยงาน

//ที่อยู่หน่วยงาน
ที่อยู่หน่วยงาน2019-01-30T10:51:40+00:00

สะพานปลากรุงเทพ

เปิดดำเนินงาน 15  เมษายน  2496

ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ 149 ซอยเจริญกรุง  58

ถนนเจริญกรุง  แขวงยานนาวา  เขตสาทร  กรุงเทพฯ

มีเนื้อที่  8  ไร่  29  ตารางวา  โทรศัพท์ 02-211-7300

โทรสาร 02-212- 5899