Open menu

header

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2565 : นางสาว ปิยวรรณ แก้วกล้า หัวหน้าสำนักงานอำนวยการ องค์การสะพานปลา (อสป.) และคณะฯ เป็นตัวแทนองค์การสะพานปลา เข้าร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนากรมอุตุนิยมวิทยา ครบรอบ 80 ปี โดยมีว่าที่ ร้อยตรีธนะสิทธิ์ เอี่ยมอนันชัย รองอธิบดี ฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับ ณ กรมอุตุนิยมวิทยา ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร.

S 9166968

S 9166970

Open menu